LỜI CHÀO TỪ NHÀ TỔ CHỨC

Các bạn đồng nghiệp và bạn bè thân mến,

Vào tháng 9 năm 2019, hơn 10.000 bên liên quan năng lượng quốc tế dự kiến sẽ đến với nhau tại Abu Dhabi cho Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24, được tổ chức dưới sự bảo trợ của H.H. Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo chủ đề Năng lượng vì Thịnh vượng, Đại hội sẽ là một diễn đàn lãnh đạo toàn cầu xác định chiến lược cho một tương lai năng lượng hợp tác, bền vững và sáng tạo nhằm tạo nên thịnh vượng cho xã hội, thương mại và cộng đồng. Từ giờ cho đến kì Đại hội, chúng tôi sẽ cùng làm việc với cả các đối tác trong khu vực và cộng đồng toàn cầu của Hội đồng Năng lượng Thế giới để làm nên Đại hội lớn nhất từ trước đến giờ.

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất rất vinh dự được tổ chức Đại hội này, chương trình mà đã góp phần xây dựng phản ánh sự chuyển đổi năng lượng đầy tham vọng mà đất nước chúng tôi đang trải qua hiện nay. Gần đây, chúng tôi đã công bố hai dự án phát điện mặt trời lớn nhất trên thế giới và cũng đã bắt tay vào một chương trình hạt nhân dân sự quy mô lớn.

Theo Chiến lược năng lượng năm 2050 của UAE, thế hệ các nguồn năng lượng sạch sẽ tăng lên để tạo nên 50 phần trăm, và chúng tôi cũng đang đầu tư vào các sáng kiến năng lượng hiệu quả.

Đổi mới là nền tảng của các bước chúng tôi đang thực hiện trong năng lượng sạch - và các lĩnh vực phù hợp như giao thông, công nghệ và nước. Do đó, tôi rất hài lòng, rằng chủ đề đổi mới sẽ chạy xuyên suốt cả hai chương trình của Quốc hội, song hành với triển lãm.

Chúng tôi mong được chào đón các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp và chính phủ, học viện, truyền thông, NGO và các bên liên quan năng lượng toàn cầu khác đến Abu Dhabi.

Suhail Al Mazrouei

Chủ tịch Đại hội Năng lượng Thế giới lần thứ 24